Nyalawma pinal Fulɓe Itaali 2015

Mbelnaari fayde e Fulɓe tato.

Baaba Maal tottaama mbelnaari wiyeteendi : Hoodere Teddungal

Ceerno Nuuru Taal  mbelnaari wiyeteendi: Salndu Diine

Kajja Lih suka pullo mbelnaari wiyeteendi: Piindi Pinal

Ko Fulɓe Itali njiɗi hirjin’de e softin’de kala pullo daraniiɗo fulɓe haa ɗo guli ngalaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *